Inside belangengroepen zoeken media minder op maar zijn wel zichtbaarder rondom stikstofcrisis

http://crochet247.com/tag/crochet-shell/ Deze zomer rond ik mijn stage en scriptieonderzoek af over de vraag hoe belangengroepen de media gebruiken in hun lobby rond het stikstofdebat. Weinig aandacht voor stikstofcrisis rondom verkiezingen    Zoals ik in mijn eerste blog schreef, krijgt de stikstofcrisis rond de verkiezingen relatief weinig aandacht met 612 artikelen in bijna 8 maanden (1 november 2020 [...]

2022-05-11T13:06:51+02:006 september 2021|

Little attention to nitrogen crisis surrounding elections

Daet This summer I will complete my internship and thesis research on how interest groups use the media in their lobby around the nitrogen debate. As I wrote in my first blog, the nitrogen crisis received in the period around the elections relatively little attention. There were written 612 articles in almost 8 months (November 1, [...]

2022-05-11T13:07:01+02:006 september 2021|

Twitter-accounts partijen CDA en VVD stil over stikstof

http://roadsideanglersguide.com/register-2/?membership_id=1193 In de vorige blog schreef ik dat belangengroepen rond de stikstofcrisis weinig zichtbaar zijn in de media. Dat is de laatste week onveranderd. Dinsdagmiddag is de nieuwe stikstofwet aangenomen door de Eerste Kamer. In deze nieuwe blog bekijk ik hoe politieke partijen zich over de stikstofcrisis uitlaten op Twitter, voornamelijk de ‘groene’ partijen laten zich [...]

2021-09-14T17:24:43+02:0012 maart 2021|

Twitter accounts parties CDA and VVD ignore the topic of nitrogen

In the previous blog I wrote that interest groups around the nitrogen crisis are not very visible in the media. That has not changed for the past week. The new nitrogen law was passed by the Senate on Tuesday afternoon. In this new blog I look at how political parties express themselves on Twitter about [...]

2021-10-26T16:52:38+02:0012 maart 2021|

Lobbying around nitrogen crisis hardly visible

In the run-up to the elections to the House of Representatives, various groups compete for the attention of the media. The Covid crisis is the talk of the town and dominates the reporting and political debate. However, there are more problems, such as the teacher shortage, the housing shortage and the “stikstof” (nitrogen) crisis. In [...]

2021-10-26T16:58:07+02:003 maart 2021|

Lobby rondom stikstofcrisis weinig zichtbaar

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen strijden verschillende groepen om de aandacht van de media. De coronacrisis is het gesprek van de dag en domineert de berichtgeving en het politieke debat. Er bestaan echter meer problemen, zoals het lerarentekort, de woningnood en de stikstofcrisis. De komende periode onderzoek ik hoe belangengroepen proberen om via de [...]

2021-09-14T17:24:52+02:003 maart 2021|
Go to Top